Okullarda okul aile birliği

 

1739 sayılı (Değişik 5257 sayılı ) Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16.maddesine dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği çıkarıldı.

 

Bu birliğin görev ve yetkileri;

 

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

 


Ben, Koşuyolu’nda bulunan Reşat Nuri Güntekin İlköğretim Okulu’nda okudum ilköğretimi ve o dönemlerden hatırladığım, “okul aile birliği”, okulun içindeki veli inisiyatifi idi. Velilerden oluşan bir kadro, okulda aktivist halde, neye ihtiyaç varsa tespit edip/edilmesini sağlayıp hızlıca boşluğu doldururlardı. Hatta okul aile birliği başkanı, arkadaşımın annesiydi. Benim annem de OAB’ye dahil olmasa bile aktif şekilde okul için çalışan anneler arasındaydı. Bu veliler, kermesler düzenler, eksikleri giderir, çocukların düzenini olumsuz şekilde etkileyecek her türlü sisteme zamanında müdahale edebilmeleriyle tanınırlardı.

 

 

Ancak şimdi, “okul aile birliği” sadece velilerden oluşmuyor, öğretmenler, idareciler de bu kadrodalar. Belki önceden de öyleydi ama şahsi gözlemim sonucu söyleyebilirim ki, asıl aktif olan velilerdi ve biz hep onları görüyorduk. Zaten velilerin okullarda ne kadar aktif olması gerektiği, bunların faydalarıyla ilgili bir yazı bu.

 

 

BlogcuAnne Elif, Haydi Anne-Babalar, okula! adlı yazısında bu konudan bahsetti bir önceki gün ve diyor ki “Daha katılımcı olalım. Okullarla el ele hareket edelim. Çocuğumuzu okula gönderip arkamıza yaslanıp seyretmeyelim.”

 

Yine ben, bir önceki gün yazdığım yazıda, 4+4+4 ile ilgili değil belki ama velilerin okullarda daha girişimci olmasının gerekliliğinden bahsetmiştim. Bu kreş olsun, anaokulu olsun, ilkokul olsun… Velinin eli okulun üzerinde olsun.

 

Olsun ki, duyduğumuzda, karşılaştığımızda tepki göstereceğimiz konulara uzak kalmayalım! Duruma veliler olarak hemen müdahale edebilelim, sesimizi yükselttiğimizde bir şeyleri değiştirmek için geç kalmamış olalım.

 

Pilot okulları duymuşsunuzdur. Sistemde bir değişiklik olduğunda, bir yenilik, değişim, dönüşüm hareketi, öncelikle bu okullarda uygulanır, bunlara “müfredat laboratuvar okul” da denir. Bu okullarda velilerin daha ön planda olduğunu görebilirsiniz. Ancak şimdilerde gündemde olan Fatih Projesinden ve bu kapsama giren pilot okullardan bahsetmiyorum, çünkü oradaki veli aktivasyonunu bilmiyorum. Benim zamanımın ilköğretimindeki ve şimdiki zamanda şahit olduğum çevremdeki okullarda edindiğim gözlemden yola çıkarak bunu söyleyebilirim.

 

Ekran Resmi 2016-06-11 14.35.47

Dileğim, tüm okullar pilot olup uçsun…

 

 


 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this pageHemen Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*